Ostu- ja tarnetingimused

Tarnetingimused

E-poest tellitud püsililli hakkame väljastama juunist. Teatame Teile sellest e-posti teel.

E-poest tellitud taimedele saab  ise Kadaka Talu Taimeaeda järele tulla alates juunist tööpäeviti kell 17.00-19.00. Aadress: Kadaka talu, Kõrveküla, Tapa vald, Lääne-Virumaa. Mobiil 527 5004.

Toimetame taimi ka eelnevalt kokkulepitud kohtadesse Tallinnas, Rakveres, Tapal ja mujal, lisaks toimetame suuremad tellimused Teile koju. Kättetoimetamisega seonduvad üksikasjad lepime kokku e-maili või telefoni teel ajal, mil hakkame tellimusi väljastama.

Taimi ei ole võimalik tellida pakiautomaati ning seega ei tule e-poest tellimisel ka pakiautomaadi valikut.

 

E-poe üld- ja ostutingimused

  1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna www.kadakataimeaed.ee (edaspidi e-pood) omanik MTÜ Kõrvemaa Ettevõtlus-ja Kutsekoolitus (REG. nr 80130082), asukohaga Kõrveküla, Tapa vald, Lääne-Virumaa, Eesti) vahel Kadaka Talu Taimeaia e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Ostu sooritamisel kinnitab Tellija, et on tutvunud allolevate tingimustega ning Kadaka Taimeaia kliendiandmete kasutamsie põhimõtetega.

1.3. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Kadaka Talu Taimeaia e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.4. MTÜ Kõrvemaa Ettevõtlus-ja Kutsekoolitus on õigustatud e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides muutma ning täiendama allolevaid kasutamistingimusi ning kliendi andmete kasutamise põhimõtteid. Tingimuste muudatused ja täiendused avaldatakse veebilehel www.kadakataimeaed.ee

  1. Hinnad

2.1. Kõik www.kadakataimeaed.ee e-poe hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

  1. Kaupade ostmine ja tellimuse vormistamine e-poes

3.1. Tellimuse saavad esitada ainult täisealised ja teovõimelised Tellijad.

3.2. www.kadakataimeaed.ee  lehelt on võimalik osta ainult neid kaupu, millel on link „Lisa korvi“.  Kauba hind ja saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui Tellija on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutumist, rakendub tellimuse hetkel kehtinud hind v.a juhul, mis on kirjeldatud punktis 10.2 ja 10.3.

3.3. Kadaka Talu Taimeaia on õigus e-poe vahendusel sõlmitud Müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata järgnevatel juhtudel: kaup on laost otsa saanud, kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.

3.4. Tellimuse vormistamiseks telefonis/e-kirja teel peab klient teadma toote täisnimetust, väljendama oma soovi tarneviisi kohta ning edastama oma andmed. NB: telefoni/e-kirja teel tellimuste eest ei saa tasuda pangalingiga.

3.5. Tellimuse esitamisel on Tellija teadlik, et tellimusega kaasneb maksekohustus ja  ta kinnitab, et on tutvunud Kadaka Talu Taimeaia e-poe tellimistingimustega.

3.6. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.6.1.   Ostukorv luuakse kui olete klikanud nupule „Lisa ostukorvi“. Klikates „ostukorvil“ näeb tellija kogu oma ostukorvi sisu koos tasutava summaga.

3.6.2.   Ostukorvis olevate kaupade arv ei ole piiratud ning kogust võib muuta. Tehtud muudatused uuenevad automaatselt. Ostukorvis tuleb valida sobiv tarneviis. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige nupule „Vormista ost”.

3.6.3.   Järgmises sammus on võimalik sisse logida või jätkata ostlemist sisse logimata, nõustuda käesolevate tingimustega ning klikkida nupule „Jätka ostmist”. Järgmises sammus tuleb valida makseviis ning vormistada ost klikates nupule „Vormistan tellimuse“.

3.6.4.   Enne tellimuse lõplikku kinnitamist peab Tellija veenduma, et sisestatud detailid nii valitud kauba kui ka Tellija andmete kohta on täpsed, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub ostetud toodete häireteta kohale toimetamine.

3.6.5.   Nime- ja aadressi muudatustest tuleb viivitamatult teavitada e-poe klienditeenindust e-kirjaga info@kadakataimeaed.ee .

3.7. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) pärast maksekeskuses tehingu toimumist.

  1. Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.

4.2. Toodete eest saab tasuda internetipanga kaudu (Swedbank, AS SEB Pank, LHV, COOP pank, Danske Bank A/S Eesti filiaali pangalinkide kaudu).

  1. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Pärast Lepingu jõustumist toimetatakse tooted Tellijale kohale Tellija poolt tellimuse vormistamisel valitud tarneviisil ja Kadaka Talu Taimeaia edastatud teabe alusel.

5.2ll. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kättesaamisel või kohale toimetamisel.

  1. Toote tagastamine, pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

6.1 Müüdud taimi me tagasi ei osta. Kõik istikud on terved, tugevad ja elujõulised. Tellija saab selles veenduda taimede kättesaamisel.

6.2 Tingituna taimede õitsemise algusest on sordile mittevastavuse pretensiooni esitamise mõistlik aeg esimese õitsemise aeg. Sordile mittevastavuse ilmnemisel palume Tellijal saata tõendav foto e-maili aadressile info@kadakataimeaed.ee või tuua taim tagasi. Tagastamise õiguse korral kantakse toote eest tasutud summa Tellija poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

6.3. MTÜ Kõrvemaa Ettevõtlus-ja Kutsekoolitus ei vastuta Tellija süül toote halvenemise/kahjustumise eest.

  1. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. MTÜ Kõrvemaa Ettevõtlus-ja Kutsekoolitus vastutab Tellija ees ja Tellija vastutab MTÜ Kõrvemaa Ettevõtlus-ja Kutsekoolitus ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

  1. Andmete kaitse ja töötlemise  põhimõtted

8.1 MTÜ Kõrvemaa Ettevõtlus-ja Kutsekoolitus tagab Tellija andmete sh isikuandmete kaitsmise ja kasutamise kliendiandmete kasutamise põhimõtetes ettenähtud korras. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja kliendiandmete kasutamise põhimõtetes sätestatust on MTÜ-l Kõrvemaa Ettevõtlus-ja Kutsekoolitus ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poe kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus:

– saata ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides;

– säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

8.2. Kui Tellija on  andnud tellimuse teostamisel või muul viisil oma nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab MTÜ Kõrvemaa Ettevõtlus-ja Kutsekoolitus neid andmeid kliendiandmete kasutamise põhimõtetes  fikseeritud tingimustel ja eesmärgil sh. ka teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel.

8.3. Tellijal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates MTÜ Kõrvemaa Ettevõtlus-ja Kutsekoolitus vastavasisulise e-maili.

  1. Muud tingimused

9.1. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.2. Tellija ja MTÜ Kõrvemaa Ettevõtlus-ja Kutsekoolitus vahel seoses www.kadakataimeaed.ee  e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Tellijal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse (aadressil Endla 10a, 10142 Tallinn või e-posti aadressil avaldus@komisjon.ee). Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Kui Sa pole komisjoni otsusega nõus, võid pöörduda Maakohtusse. Sama võib teha ka vastaspool.

Täpsem info vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta www.ttja.ee ja www.komisjon.ee.

9.3. Lisaks eeltoodule on Tellijal õigus MTÜ Kõrvemaa Ettevõtlus-ja Kutsekoolitus e-poest ostetud kauba või teenusega seoses tekkinud vaidluse lahendamiseks kasutada internetipõhisese vaidluste lahendamise platvormi (ODR) http://ec.europa.eu/odr. Internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm on eelkõige mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja liikmesriigis.

  1. Lisatingimused

10.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega. Värvitoonidide erinevused sõltuvad nii pildistamise hetke valgusest, arvuti-  ja telefoniekraanide lahutusvõimest ning samuti väljaprintimisel printeri seadistustest ja need ei saa kattuda üks ühele elus taime tonaalsusega.

10.2 MTÜ Kõrvemaa Ettevõtlus-ja Kutsekoolitus jätab endale õiguse korrigeerida toodete hindu. Antud juhul jätab MTÜ Kõrvemaa Ettevõtlus-ja Kutsekoolitus endale õiguse loobuda müügist ning tagastada Tellijale raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.

10.3 MTÜ Kõrvemaa Ettevõtlus-ja Kutsekoolitus jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui toode on müügis 0 EURiga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et Tellija peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele.)

10.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Tellija viimast külastust uuenenud. Seoses inimlike eksimustega või süsteemiriketega võib e-poe tooteinfos esineda ebatäpsusi. Oleme tänulikud, kui annate vigasest tooteinfost teada info@kadakataimeaed.ee